Welkom op de papiercontainer website

Klik op een vraag om het antwoord te zien

Alles tonen / Alles verbergen

Mag ik de container weigeren?

De gemeente wil u de papiercontainer niet verplichten. Per 2 januari 2017 stopt de gemeente bij alle laagbouwadressen met het inzamelen van papier via de kratjes. Ook bijgeplaatste losse dozen worden niet meer huis aan huis opgehaald.

Als u ervoor kiest om geen papiercontainer te accepteren zult u zelf voor de afvoer van uw papier en karton moeten zorgen. Dit kunt u naar de milieustraat brengen of aanbieden bij een van de aangesloten verenigingen.

Wat nou als ik niet genoeg ruimte heb, mag ik dan losse dozen bijplaatsen?

Per 2 januari 2017 stopt de gemeente bij alle laagbouwadressen met het inzamelen van papier via de kratjes. Ook bijgeplaatste losse dozen worden niet meer huis aan huis opgehaald.
Als u ervoor kiest om geen papiercontainer te accepteren zult u zelf voor de afvoer van uw papier en karton moeten zorgen. Dit kunt u naar de milieustraat brengen of aanbieden bij een van de aangesloten verenigingen.

Welke verenigingen zijn aangesloten?

 • Fanfare Amicitia
 • Buurtvereniging Hoekske
 • Buurtvereniging 't Horstje
 • Voetbalverenging SCO
 • Atletiekvereniging Scorpio
 • Fanfare St. Joris
 • Voetbalvereniging VVR '70
 • M.H.C. De Warande

Gaan verenigingen ook huis aan huis ophalen met een papiercontainer?

Een aantal verenigingen haalt nu in bepaalde kerkdorpen/buurten het papier huis aan huis op. De gemeente neemt ruim de tijd om ook de verenigingen opleiding te geven om te gaan inzamelen via papiercontainers.

Ik ben invalide en ik heb niemand die papiercontainer op de aanbiedplaats kan zetten?

Waarschijnlijk heeft u al een restcontainer met gele deksel. U krijgt in dat geval een papiercontainer met een oranje band. Ook deze container kunt u, net als de restcontainer, voor uw deur zetten op de betreffende ophaaldag.
Heeft u nu geen gele deksel en bent u of een van uw huisgenoten niet in staat om een container op de aanbiedplaats te zetten dan kunt contact opnemen met het gratis informatienummer 0800 ‐ 333 66 99.

Mag ik twee containers?

Ja, dat is toegestaan. U kunt een tweede papiercontainer via het gratis informatienummer 0800 ‐ 333 66 99 aanvragen.

Wat moet ik doen met de kratjes?

In de maand december ontvangt u een tweede brief waarin de datum wordt meegedeeld wanneer u de nieuwe papiercontainer ontvangt. Als u op deze datum uw kratjes leeg op de aanbiedplaats neerzet worden ze meegenomen.
U kunt ze ook naar de milieustraat brengen en in de container voor “Harde Kunststoffen” deponeren. U mag de kratjes ook houden.

Zijn er kosten verbonden aan de papiercontainer?

Nee, u hoeft niet extra te betalen om een papiercontainer te ontvangen. Ook worden er geen ledigingskosten of kosten voor het aantal aangeboden kilo's papier in rekening gebracht.

Alle afval gerelateerde kosten worden betaald vanuit de afvalstoffenheffing. In die zin zijn er kosten aan verbonden. In combinatie met de frequentieverlaging van het ophalen van papier worden er ook kosten bespaard.

Papier levert geld op voor de gemeente Oosterhout. Deze opbrengsten zijn ook onderdeel van de afvalstoffenheffing. Hoe hoger de opbrengst hoe meer er qua kosten gecompenseerd kan worden en dus hoe lager de afvalstoffenheffing is.

Is het ledigen van de container gratis?

Ja, het ledigen is gratis. Er worden geen ledigingskosten of kosten voor het aantal aangeboden kilo's papier in rekening gebracht.

Wanneer ik de container heb ontvangen in december en ik vind hem toch te groot. Is het dan mogelijk om een kleinere container te ontvangen?

Ja, dat kan. U kunt uw wijziging doorgeven via het gratis informatienummer 0800 ‐ 333 66 99.

Waarom is deze container ook groen net als de gft‐container?

Alle containers krijgen een groene bak (romp) met een gekleurde deksel.

 • De restcontainer krijgt een grijze deksel
 • De GFT‐container krijgt een groene deksel
 • De Papiercontainer krijgt een blauwe deksel
 • Medische containers voor incontinentieafval krijgen een groene romp met een gele band en een grijze deksel.
 • Medische containers voor invaliden krijgen een groene romp met een oranje band en een gekleurde deksel, afhankelijk van het afval dat er in zit.

Dit doet de gemeente om de voorraad te beperken en dus om kosten te besparen.

Ik heb een grijze restafvalcontainer. Wanneer wordt deze vervangen?

De grijze containers worden pas vervangen door groene als ze stuk gaan, verloren of gestolen zijn.

Welke containers zijn er?

Alle containers krijgen een groene bak (romp) met een gekleurde deksel.

 • De restcontainer krijgt een grijze deksel
 • De GFT‐container krijgt een groene deksel
 • De Papiercontainer krijgt een blauwe deksel
 • Medische containers voor incontinentieafval krijgen een groene romp met een gele band en een grijze deksel.
 • Medische containers voor invaliden krijgen een groene romp met een oranje band en een gekleurde deksel, afhankelijk van het afval dat er in zit.

Om de hoeveel weken wordt het papier opgehaald?

Vanaf 2 januari 2017 wordt het papier om de 4 weken opgehaald.

Om de hoeveel weken worden de medische containers met incontinentieafval opgehaald?

Dit wordt niet gewijzigd. De ophaalfrequentie blijft eens per 2 weken.

Om de hoeveel weken worden de containers voor invaliden opgehaald?

Dit wijzigt per 2 januari 2017 naar eens per 4 weken. Deze containers zullen aangeboden moeten worden op de ophaaldag voor het betreffende afval.

Kan in de papierbak ook het textiel aangeboden worden?

Nee. Nu is het nog mogelijk om het textiel bij het glas en blik in een gesloten zak aan te bieden. Van deze mogelijkheid werd vrijwel geen gebruik gemaakt. De gemeente heeft besloten om hiermee te stoppen per 2 januari 2017.

Waar laat ik het papier als de papiercontainer vol is?

Dit kunt u naar de milieustraat brengen of aanbieden bij een van de aangesloten verenigingen.

Een volle bak papier is geld waard, krijg ik dat terug van de gemeente?

Ja, alle afval gerelateerde kosten worden betaald vanuit de afvalstoffenheffing.
Papier levert geld op voor de gemeente Oosterhout. Alle kosten en opbrengsten zijn onderdeel van de afvalstoffenheffing.
Hoe hoger de opbrengst hoe meer er qua kosten gecompenseerd kan worden en dus hoe lager de afvalstoffenheffing is.

Als ik vragen heb over de containers en ik wil hierover bellen, welk nummer moet ik dan hebben?

Je kan met al je container vragen terecht op het gratis informatienummer 0800 ‐ 333 66 99.